Events
EICMA 2018
EICMA 2018, Milan, Italia
EICMA 2017
EICMA 2017, Milan, Italia
INTERMOT 2012

This video shows the Stand of Puig in Cologne (Intermot 2012)

EICMA 2011

This video shows the Stand of Puig in the 69 International Motorcycle Exhibition Milan Fair 10th-13th November 2011